การสอบ IELTS

ในการสอบ IELTS นั้น เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ หรือผู้ที่ต้องการไปทำงานต่อที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ …

อ่านต่อ →